INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego dysponuje ok. 70 tys. woluminów (w tym ok. 1900 pozycji zbiorów specjalnych) i prenumeruje 48 tytułów czasopism.  Jako komórka prężnie działającej uczelni włącza się również do działalności KN na różnych polach: przygotowuje wystawy na Dni Otwarte, uczestniczy w Targach Edukacyjnych, a od roku 2010 współpracuje przy organizacji Festiwalu Książki. Pracownicy biblioteki czynnie wykazują aktywność przygotowując prezentacje multimedialne oraz oprawę plastyczną imprezy. Na dzień dzisiejszy biblioteka propaguje również wydarzenia kulturalne poprzez systematyczne aktualizowanie tablic informacyjnych przy wypożyczalni i czytelniach. Na bieżąco uzupełniana jest kartoteka zagadnieniowa, jako jedna z form szybszego pozyskiwania informacji, która obecnie liczy ok. 19 tys. opisów z zakresu polonistyki, pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej oraz nauczania początkowego. Ważnym zadaniem biblioteki jest systematyczne wzbogacanie zbiorów, tak, aby udostępnić użytkownikom jak najszerszą bazę informacyjną. Przez lata działalności księgozbiór jest stale powiększany i aktualizowany, by zapewniać słuchaczom oraz kadrze dydaktycznej jak najlepszy dostęp do potrzebnej im literatury oraz wszelkich nowości rynku wydawniczego. Corocznie przybywa kilka tysięcy egzemplarzy, nie tylko literatury przedmiotowej dla wszystkich specjalności, w których kształcą się słuchacze Kolegium, ale również pozycji z zakresu literatury beletrystycznej. Pojawiły się także zbiory nieksiążkowe, wspominanie już wcześniej filmy DVD oraz audiobooki. Biblioteka realizuje również współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami, takimi jak: Bielskie Koło Użytkowników MOL-a, TNBSP, WOM, ATH, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Książnica Beskidzka. W ramach działalności TNBSP bibliotekarze organizują spotkania szkoleniowe z zakresu bibliotekarstwa dla nauczycieli szkół, jak również czynnie uczestniczyli w organizacji  II i VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.