HISTORIA

Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego  w Bielsku-Białej została powołana do życia   w 1992 r. w momencie utworzenia KN. Powstała na bazie księgozbioru ze zlikwidowanego Studium Nauczycielskiego i dysponowała 6240 woluminami. Na początku swej działalności mieściła się przy ul. Legionów i zajmowała dwa pomieszczenia, na które składały się wypożyczalnia i czytelnia. W roku 1998, dyrektor KN Józef Mamorski podjął decyzję o przeniesieniu biblioteki do nowego budynku przy ul. Krakowskiej, w którym przydzielono jej trzy pomieszczenia. Również w tym czasie zadecydowano o automatyzacji biblioteki. Komputeryzacja uprościła i przyspieszyła opracowywanie księgozbioru. Umożliwiała też studentom korzystanie z nowej formy katalogów. Równocześnie w latach 1999-2001 prowadzone były prace nad uzupełnianiem i opracowaniem zbiorów - kodowanie książek, stworzenie kartoteki zagadnieniowej oraz opracowywanie prac licencjackich. W roku akademickim 1999/2000 oddano do użytku czytelników pierwsze stanowiska komputerowe    z dostępem do Internetu. Ich liczba z roku na rok systematycznie się powiększała.

W związku z powiększającym się księgozbiorem w roku akademickim 2004/2005 powstał magazyn nowych książek, w którym książki przechowywane są w układzie numerycznym, a do wydzielonej w roku 2002 czytelni czasopism przeniesiono zbiory z zakresu polonistyki. Te działania jednakże nie zapewniły wystarczającej ilości miejsca i w roku 2006 wypożyczalnia została przeniesiona do budynku przy ul. Legionów. Tym sposobem zyskano dodatkowe miejsce nie tylko na stale powiększający się księgozbiór, ale również na nowe stanowiska do korzystania z katalogów dla studentów oraz do opracowywania zbiorów dla pracowników. Następne lata przyniosły kolejne zmiany, mające na celu ulepszenie funkcjonowania biblioteki. Dla potrzeb użytkowników i pracowników zainstalowano w czytelni ogólnej skaner oraz drukarkę, stworzono możliwość prolongaty książek drogą e-mailową i telefoniczną, zbiory zaczęto uzupełniać dokumentami specjalnymi, takimi jak filmy DVD oraz audiobooki. W celu promowania czytelnictwa wydzielono w wypożyczalni osobny regał na literaturę beletrystyczną, aby użytkownicy mieli do niego wolny dostęp. Włączono się także w akcję bookcrossingu.